The EU campaign „Our Food. Our Future“ campaign ended on August 31st 2023.

This webseite will not ne updated. BUT: The fight for a sustainable and fair food system is far from over. Here you can find all partners who continue this fight – also in your country!

Visit our partners

Niewidoczne składniki – widoczny protest

Scott Evans / Unsplash

PL

Niektóre produkty żywnościowe wiążą się z krzywdą ludzi i niszczeniem środowiska. Możesz pomóc to zmienić: poprzyj silne unijne przepisy prawne o łańcuchach dostaw

Większość jedzenia, które kupujemy w supermarkecie, jest skażona naruszeniami praw człowieka i destrukcją środowiska. Jednak te ukryte składniki często pozostają dla nas niewidoczne. Każdy kęs to przyzwolenie na wyzysk pracowników, zatruwanie gleby i wód gruntowych pestycydami albo odbieranie ziemi lokalnym społecznościom. Wszystko to dzieje się po to, żeby wielkie korporacje i sieci supermarketów mogły produkować żywność coraz szybciej, coraz taniej i w coraz większej ilości. Do pracowników najbardziej poszkodowanych przez szkodliwe praktyki biznesowe w łańcuchach dostaw żywności należą kobiety i migranci. Chociaż odgrywają istotną rolę w produkcji żywności, często nie są w stanie odpowiednio wykarmić siebie i swoich rodzin, mają niepewny status prawny albo mierzą się z dyskryminacją.

Dowiedz się, jakie ukryte składniki są ukryte w naszym jedzeniu! Dowiedz się więcej o powodowanych przez nie problemach i o tym, dlaczego silne ogólnoeuropejskie przepisy prawne są rozwiązaniem, które warto poprzeć!

 

 

Zacznij działać !

Mail now

Co się kryje w twoim jedzeniu?

Podróż naszej żywności z pola na półki supermarketu jest długa. W sektorze rolno-spożywczym wielonarodowe koncerny wykorzystują złożone, trudne do prześledzenia łańcuchy dostaw z wieloma podwykonawcami, aby rozmyć swoją odpowiedzialność. Negatywne konsekwencje tych praktyk biznesowych często są najdotkliwiej odczuwane na początku łańcucha dostaw, gdzie pracownicy – zwłaszcza kobiety i migranci – są wyzyskiwani i nie zapewnia się im godnych warunków pracy.

Jaka historia kryje się za naszą żywnością? Jakie problemy wiążą się z poszczególnymi produktami?

Skuteczne europejskie prawo może wiele zmienić. Wyjaśniamy, dlaczego:

Wiążące regulacje są kluczem do zagwarantowania godnych warunków pracy oraz ochrony środowiska i klimatu: mogą sprawić, że koncerny będą pociągane do odpowiedzialności za szkody, które powodują w swoich łańcuchach dostaw! Skuteczne unijne regulacje zharmonizują przepisy we wszystkich państwach członkowskich UE i stworzą uczciwe warunki dla wszystkich podmiotów, takie, według których ochrona praw człowieka i środowiska jest obowiązkowa. Wtedy powstawałyby łańcuchy dostaw, w których istniejące dziś problemy w ogóle nie mogłoby się pojawić. Specjalnej ochrony potrzebują zwłaszcza grupy szczególnie narażone na wyzysk i skutki opartych na nim praktyk koncernów spożywczych, grupy, którym trudno jest bronić własnych praw. Należą do nich pracownicy migracyjni, zwłaszcza kobiety i dzieci, ale także drobni rolnicy.

Jak unijne przepisy o łańcuchach dostaw mogą przyczynić się do zmian? Dowiedz się więcej!

Dołącz do nas i domagaj się silnej dyrektywy unijnej

Aby pociągnąć przedsiębiorstwa do odpowiedzialności, żądamy silnego ustawodawstwa dotyczącego obowiązku należytej staranności w zakresie praw człowieka. Ze względu na skalę naruszeń praw człowieka i praw pracowniczych, zniszczenia środowiska oraz zawłaszczania ziemi i przymusowych wysiedlenia w łańcuchach dostaw koncernów rolno-spożywczych, firmy te należy zaliczyć do przedsiębiorstw wysokiego ryzyka. Nie możemy ustawać w wysiłkach, by zapewnić godne płace i dochody, bezpieczny status prawny oraz ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć – zwłaszcza pracownikom migracyjnym, kobietom i drobnym rolnikom. Proces przygotowywania tych regulacji unijnych zaczął się w kwietniu 2020 r. W marcu 2021 r. Parlament Europejski przyjął raport wspierający ambitne, silne standardy należytej staranności. Opracowanie projektu dyrektywy należy teraz do komisarza sprawiedliwości Didiera Reyndersa i komisarza do spraw rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona. Wyjątkową wagę będzie tu mieć także głos wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarz do spraw wartości i transparentności Věry Jourovej.

Teraz pora na nas: napisz do komisarzy Reyndersa i Bretona oraz do wiceprzewodniczącej Jourovej. Przekaż im, że JUŻ TERAZ musimy chronić prawa człowieka i środowisko za pomocą skutecznego ustawodawstwa w sprawie należytej staranności! BEZ DALSZYCH OPÓŹNIEŃ!

 

Przekaż informację znajomym!