The EU campaign „Our Food. Our Future“ campaign ended on August 31st 2023.

This webseite will not ne updated. BUT: The fight for a sustainable and fair food system is far from over. Here you can find all partners who continue this fight – also in your country!

Visit our partners

Nevidne sestavine – Vidni protest

Scott Evans / Unsplash

SI

Nekatera živila so škodljiva in uničujejo okolje. To nam lahko pomagaš spremeniti: podpri sprejem stroge zakonodaje EU o dobavnih verigah

Večina hrane, ki jo kupujemo v supermarketih, je onesnažena s kršitvami človekovih pravic in uničevanjem okolja. Vendar pa te neokusne sestavine pogosto ostanejo nevidne. Z vsakim grižljajem omogočamo izkoriščanje delavcev, zastrupljanje tal in podtalnice s pesticidi ali prisvajanje zemljišč lokalnih prebivalcev. Vse to se dogaja zato, da lahko velike korporacije in verige supermarketov hrano proizvajajo še hitreje, v še večjem obsegu in če ceneje. Te škodljive poslovne prakse vzdolž naših verig preskrbe s hrano v največji meri prizadenejo ženske in migrantske delavce. Čeprav imajo delavci in ženske pomembno vlogo pri proizvodnji hrane, pogosto ne morejo zadostno prehraniti sebe in svojih družin, imajo negotov pravni status ali pa se soočajo z diskriminacijo.

Pozanimaj se, katere nevidne sestavine so skrite v naši hrani! Podrobneje se pozanimaj o težavah, ki jih te sestavine povzročajo, in o tem, zakaj je rešitev zanje sprejem ambiciozne zakonodaje na ravni celotne Evrope, h kateri lahko pripomoreš!

Začni izvajati pritisk!

Pošlji e-poziv zdaj

Kaj se skriva v naši hrani?

Potovanje naše hrane od njiv prek predelovalnih obratov na police supermarketov je dolga. Multinacionalke v agroživilskem sektorju imajo kompleksne dobavne verige z več podizvajalci, ki jim je težko slediti, da bi tako zmanjšale svoje odgovornosti. Negativne posledice takšnih poslovnih praks so pogosto najhujše na začetku dobavnih verig, kjer so delavci – še posebno ženske in migranti – vse prepogosto žrtve izkoriščanja in nimajo zagotovljenih dostojnih delovnih pogojev.

Preberi si več o naši hrani in o tem, kakšne težave se skrivajo za katerimi izdelki.

 

Stroga evropska zakonodaja bi to lahko spremenila. Zakaj?

Zavezujoči predpisi so ključnega pomena za zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev ter zaščito okolja in podnebja. Z njimi je mogoče podjetja prisiliti v odgovorno delovanje ter zahtevati njihovo odgovornost za škodo, ki jo povzročajo vzdolž svojih dobavnih verig! S strogimi predpisi na ravni EU bi bila usklajena zakonodaja med vsemi državami članicami in zagotovljeni enaki pogoji za vse akterje, v katerih bi bila obvezna zaščita človekovih pravic in okolja. Nastale bi dobavne verige, kjer do težav, ki smo jim trenutno priča, niti ne bi moglo priti. Posebna zaščita je potrebna zlasti za ranljive skupine, ki se le težko same zavzamejo za svoje pravice, med drugim za migrantske delavce, še posebno za ženske in otroke, pa tudi za male posestnike. Ti še posebej trpijo zaradi izkoriščevalskih poslovnih praks podjetij.

Kako lahko k temu pripomore zakonodaja EU o dobavnih verigah?

 

Pridruži se nam pri zahtevi po ambiciozni direktivi

Zahtevamo strogo zakonodajo o obvezni potrebni skrbnosti na področju človekovih pravic in okolja, da bodo podjetja prisiljena odgovarjati za svoja dejanja. Zaradi velikega obsega kršitev človekovih pravic in pravic delavcev, uničevanja okolja, pa tudi prilaščanja zemljišč in prisilnega izseljevanja vzdolž njihovih dobavnih verig bi morali agroživilska podjetja uvrstiti med podjetja z visokim tveganjem. Z vsemi sredstvi si moramo prizadevati za zagotovitev plač in prihodkov, ki omogočajo preživetje, pravice do združevanja in kolektivnih pogajanj, celostnih praks na področju zdravja in varnosti, varnega pravnega statusa ter zaščite pred diskriminacijo na podlagi spola – še posebno za migrantske delavce, ženske in male posestnike. Postopek priprave te evropske zakonodaje se je začel aprila 2020. Marca 2021 je Evropski parlament sprejel poročilo, v katerem podpira ambiciozne in stroge standarde na področju potrebne skrbnosti. Zdaj morata komisarja Didier Reynders (pravosodje) in Thierry Breton (notranji trg) pripraviti predlog direktive. Pri tem bo še posebno pomembno mnenje podpredsednice Evropske komisije za vrednote in preglednost Věre Jourove.

Zdaj smo na vrsti mi: Pišite komisarjema Reyndersu in Bretonu ter podpredsednici Jourovi. Povejte jim, da moramo TAKOJ zaščititi človekove pravice in okolje s sprejetjem stroge zakonodaje o potrebni skrbnosti! BREZ ODLAŠANJA!

Povej svojim prijateljem!